Business and reuptational damage from shoddy security pratices at subcontractors. (Norwegian)

I en tid har jeg hatt Telenor Bedrift som mobil leverandør. Men nå har jeg sluttet med det.

Grunnet en heller uklar fakturerings model ble noen av fakturaene fra Telenor avvist for å overstige beløps grensen. Og gikk videre til inkasso. So far, so good. Her ble det interessant. Inkasso firmaet var for meg en helt ukjent firma, Gothia Group, GG. Som sendte en epost med henstilling å betale til KTO nr og KID nummer. De hevdet å agere på vegne av Telenor (merk: ikke «Telenor Bedrift», som jeg har mitt kundeforhold hos). Gitt at en betydelig andel av Norges befolkning har et kunde forhold til Telenor er en slik generisk påstand en ganske god start på et masse-phishing angrep.

Eposten inneholdt heller lite (intet) som forutsatte detaljert kjennskap til kunde forholdet hos Telenor: Ikke opprinnelig faktura nummer eller kunde nummer. Dette ble senere fulgt opp med en oppringning som likeledes var blottet for spesifikk informasjon. Stemmen på telefonen hadde ikke noen tydelig russisk aksent men ellers kunne alt sammen vært generert i en russisk hacker fabrikk. Men gitt av en del call-senter oppgaver er flyttet ut av landet, er ikke en aksent umiddelbart mistenkelig heller. Mangel på spesifikk informasjon derimot er det.

Etter å ha sjekket opp mailen med Telenor gikk jeg inn på den i eposten oppgitte nettsiden.

Starten var mindre enn tillitts vekkedne. GG sine nettsider har ikke sine digitale sertifikater satt opp på en måte som må anses som minste kravet til en virksomhet som driver med penger.

Spesifikt: de benytter Let’s Encrypt Authority X3 som CA for sertifikatet på www.gothiagroup.com. Dette er IKKE en forsvarlig utsteder av digital sertifikater for formålet å identifisere organisasjoners nettsteder. Noe Let’s Encrypt selv heller ikke påstår.

Om penger er involvert er det ikke urimelig at organisasjonen bak nettstedet faktisk identifiserer seg overfor brukerens nettleser.

Men i det minste følger GG godpraksis i at kunden må logg seg inn for å finne korrekt betalings informasjon: En epost kan som kjent komme fra hvor som helst. Den sikkre informasjonen er den kunden selv finner frem til.

Men dette gjelder ikke for Telenor Bedrifts kunder. Den eneste innloggings mekanismen GG har er BankID. Og det virker som de ikke har noen integrasjon som gjøre at de kan koble den personlige innloggingen i BankID med en organisasjon. Så bedrifts kunder kan ikke logge seg inn hos GG for å hente betalings detaljer. De må få dette på epost, etter oppfordring. Eposter som ikke inneholder noen informasjon som kobler kravet til opprinnelig faktura fra Telenor Bedrift. Intet i den er hentet fra Telenor eller er av en slik art at ikke hvem som helst vet det. En russisk «troll farm» ville kunne sendt den eksakt samme eposten.

Så Telenor benytter Gothia Group som ikke kan håndtere bedrifts kunder, for sine bedrifts kunder.

Jeg er ikke lengre en kunde av Telenor Bedrift.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s